• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.11.2012

Javna rasprava - Strategija razvoja općine Maglaj 2012-2018.g.

U okviru procesa izrade Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2018.g. održana je javna rasprava o Nacrtu dokumenta Strategija razvoja općine Maglaj 2012-2018. godina.
U prisustvu 50-tak zainteresovanih Maglajlija, izvršena je prezentacija dokumenta nakon čega su prisutni u veoma konstruktivnoj atmosferi iznijeli svoje primjedbe i sugestije ali i nove inicijative koje bi trebale naći svoje mjesto u konačnoj verziji dokumenta.
Pozvani su takođe svi zainteresovani da svoje primjedbe, prijedloge i sugestije mogu dostaviti pisanim putem na pisarnici Općine Maglaj do 30.11.2012.g, nakon čega će Komisija za izredu Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2018.g. razmotriti prikupljene prijedloge i sačiniti konačnu verziju dokumenta.