• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.11.2019

Fondacija budućnosti u BiH i MarketMakers nude jedinstvenu priliku za mlade

Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini (BH Futures Foundation), u partnerstvu sa MarketMakers, zvanično je pokrenula “Making Markets work for the new generation in Bosnia and Herzegovina”, jedan od najvećih mentorskih programa za mlade u regiji.

Od decembra 2019. godine do augusta 2020. godine, 200 mladih osoba, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, će proći kroz mentorstvo u kombinovanom formatu učenja; kroz mješavinu radionica, događaja face-to-face i online učenja.

Cilj projekta je približiti IT/STEM industriju mladim ljudima kroz karijernu orijentaciju, trenerske usluge, motivisanje mladih za donošenje odluke o karijeri u IT-u/STEM-u i pružanje detaljnih savjeta kako se unaprijediti i napredovati u ovoj profesiji.

Sadržaj programa obuhvata četiri glavna polja – Mentorstvo; Liderstvo; Tehnologija; Edukacija.

Mentorstvo je najefikasnije sredstvo za nadogradnju postojećeg znanja i transformaciju u buduće lidere. Mentori i mentorke ovog programa su mladi profesionalci i stručnjaci koji dolaze sa univerziteta, iz privatnog sektora, istraživačkih institucija kao i nevladinih organizacija. Ovakav spoj iskustava će učesnicima omogućiti da upoznaju različite perspektive i poglede na izazove i rješenja današnjice. Oslonac programa čini karijerno, tehničko i lidersko mentorstvo na osnovu potreba učesnika kroz mjesečne sastanke sa mentorima iz industrije i akademije.

Program je namijenjen za tri grupe:

- Srednjoškolce (posebno u njihovim završnim godinama odlučujući o budućim opcijama);
- Studente (druge ili završne godine, posebno oni/e koji/e mogu stažirati);
- Nezaposlene koji su napustili školu i maturanti sa interesom za prekvalifikaciju iz IT/STEM predmeta.

Kriteriji za odabir će biti zasnovani na snazi argumenata i jasnoće izjava u aplikacionoj formi.

Zainteresovani su obavezni ispuniti aplikacionu formu najkasnije do 24. Novembra 2019. godine.

Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini je pionir u razvoju sofisticiranih mentorskih programa u regiji. Sa individualnim fokusom na svakog učesnika, strukturnim radom, pružanjem bogatog razvojnog programa, kontinuitetom i raznolikošću, cilj je prepoznati put karijere i kompentencija kod svakog od učesnika programa.

Sve informacije o Programu na https://www.bhfuturesfoundation.org/news/jedinstven-mentorski-program-za-mlade za konkretna pitanja u vezi Programa kontaktirajte mentoring@bhfuturesfoundation.org.

 

Izvor: BH Futures Foundation