• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.11.2019

Obavještenje o prekidu saobraćaja na lokalnom putu Jablanica-Donji Rakovac

 

Lokalni put Jablanica- Donji Rakovac je djelimično makadamski i asfaltni put na kojem postoje izgrađeni drveni mostovi preko rijeke Jablanice i na kojem je zabranjen saobraćaj za motorna vozila preko 15 tona.

Bez obzira na postavljene znakove ograničenja tereta na ovom lokalnom putu stalno se vrši prijevoz drveta sa velikim kamionima „ Šticarima“ koji su najčešće pretovareni i zbog toga je došlo do značajnih oštećenja objekata na ovom putu.

Nekoliko puta izvršen je zajednički obilazak sa predstavnicima ŠPD-a uništenih mostova na ovom lokalnom putu, ali se nikada nije ništa uradilo na sanaciji, što je dovelo do totalnog uništenja gornje drvene kolovozne konstrukcije na mostu „Puljkovac“ i „Bukovi“.

Općina Maglaj je poduzela se mjere zabrane obavljanja teškog motornog saobraćaja lokalnim putem Jablanica- Donji Rakovac i mole se građani za strpljenje do konačne sanacije navedenih mostova.

Zbog nastalih oštećenja na mostovima, obavještavaju se građani da se obustavlja saobraćaj za teška motorna vozila preko mostova „Puljkovac“ i „Bukovi“, a ubrzo će krenuti sanacija istih, kada će biti obustavljen saobraćaj za sva motorna vozila.

Također, pojačana će biti kontrola saobraćaja i od strane MUP-a Maglaj.