• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.11.2019

27. godišnjica oslobodilačke akcije Spahića gaj

 

Danas su delegacije povodom 27. godišnjice oslobodilačke akcije položile cvijeće na Spahića gaju. Tom prilikom održan je i čas historije, gdje su se direktni sudionici ove akcije prisjetili najvažnijih detalja tog dana.

Bitka za Spahića gaj je prva oslobodilačka akcija tokom agresije. Tada su pripadnici Protivdiverzantnog voda (PDV) Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane Maglaj, u dobro pripremljenoj i briljantno izvedenoj akciji, oslobodili veliki dio privremeno zauzete teritorije na koti Spahića gaj. Sve je počelo u ranu zoru 17.novembra, kada su pripadnici PDV-a zajedno sa borcima iz čete Stari Grad, čete Kosova i zeničkih četa 69. i 25., po teškim vremenskim prilikama, probili agresorski obruč, unijeli paniku i oslobodili veliki dio teritorije uspostavivši nove linije odbrane. Ovom akcijom, sada se može reći, tok rata je promjenjen, jer Maglaj, agresoru više nije bio kao na dlanu. ( Izvor: maglaj.net)