• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.11.2019

Obavijest za poljoprivrednike

 

Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj u saradnji sa firmom ,,BOLETUSS” d.o.o. Sarajevo organizuje prezentaciju projekta ,,Otkup ljeko bilja” na području općine Maglaj.

 Prezentacija projekta će se održati dana 15.11.2019. godine (petak) u sali Općinskog vijeća Maglaj (JU Dom kulture "Edhem Mulabdić") u 09:00 sati, a gost predavač će biti profesor na Agromediteranskom fakultetu u Mostaru dr. Nezir Tanović.

Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, Udruženja poljoprivrednih proizvođača i Zemljoradničke zadruge da budu sudionici na navedenoj prezentaciji kako bi stečena znanja i tehnologije mogli prenijeti na vlastitu proizvodnju, kao i uspostaviti sistem otkupa na području  općine Maglaj.