• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.09.2019

KJD d.o.o. Maglaj: Treća javna licitacija za prodaju radne mašine rovokopač-utovarivač

 

KJD d.o.o. Maglaj objavljuje Treću javnu licitaciju za prodaju radne mašine rovokopač-utovarivač i to:

Radna mašina rovokopač-utovarivač marke TORPEDO, 1996. Godište, tip GTR 75 A, registarska oznaka Maglaj 0011, dizel motor, snaga motora 50 kw, broj šasije 96472 korišteno vozilo, u slabijem voznom stanju.

Treća javna licitacija provest će se prikupljanjem pisanih ponuda, u kojoj će ponuđači sami utvrditi cijenu koju su spremni platiti za radnu mašinu.

Radna mašina prodaje se ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu.

Javni oglas ostaje otvoren do 24.09.2019. godine ( utorak ), kada će se u 12,00 sati u prostorijama KJD d.o.o. Maglaj izvršiti otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica.

Zainteresirana fizička i pravna lica tekst Javnog oglasa za prodaju radnih mašina, a u kojem je sadržan detaljan opis radne mašine, pravo i način učešća, mogu dobiti u prostorijama KJD d.o.o. Maglaj ili upitom na mail-adresu.