• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.03.2019

Okončani radovi na izgradnji kolektorske mreže fekalne kanalizacije naselja Misurići

 

U okviru projekta: „Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Misurići- Općina Maglaj- nastavak izgradnje“ koji su zajednički sufinansirali Fond za zaštitu okoliša FBiH i Općina Maglaj, 06.03.2019. godine su okončani radovi izgradnji kolektorske mreže fekalne kanalizacije naselja Misurići, uz istovremenu zaštita izvorišta i vodozaštitnih zona izvorišta gradskog vodovodnog sistema koji služi za snabdijevanje vodom stanovništva općine Maglaj.

Izgrađeno je  273m nove fekalne kanalizacije sa pripadajućom opremom i objektima shodno projektnoj tehničkoj dokumentaciji.

Ukupna vrijednost izvedenih radova je 77.365,85 KM od čega je Fond za zaštitu okoliša FBiH sufinansirao 28.917,46 KM.

Projekat Izgradnje kanalizacije naselja Misurići je prepoznata kao najprioritetnija obaveza Općine Maglaj sa aspekta zaštite od zagađenja vodozaštitnog prostora gradskog vodovodnog sistema, kao i prevencije nastanka klizišta te stvaranja prihvatljivihuslovaza životgrađanakaoiaspektaočuvanja čovjekoveokoline i Općina Maglaj je u proteklom periodu, zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH  kroz više faza, od 2010 godine  pa do danas, realizovala značajan dio ovog kompleksnog, integralnog projekta.

Posebno je značajno nastojanje i pomoć Fonda za zaštitu okoliša FBiH u pravcu podrške razvoju lokalnih zajednicau pravcu ispunjenja Strategiji upravljanja vodama FBiH, upravljanje vodama u FBIH, stanje i ciljevi do 2020. godine, i strateškog cilja Postizanje i održavanje dobrog stanja površinskih i podzemnih voda radi zaštite akvatične flore i faune i potreba korisnika voda, odnosno operativnih ciljeva  Smanjenje tereta zagađenja od urbanih/sanitarnih otpadnih voda i Izgradnja sustava za prikupljanje, odvodnju i tretman otpadnih voda za naselja ispod 2.000 stanovnika,  kao najznačajniji izvor zagađenja voda, naselja koja, zbog neizgrađenih kanalizacijskih sustava i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, izravno ugrožavaju kvalitetu površinskih i podzemnih voda.