• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.10.2012

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - Jedinica za implementaciju
projekata socio-ekonomske podrške,obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i
Federalni zavod za zapošljavanje, raspisuju:
JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA
da se prijave za učešće u Programu: Samozapošljavanja

Javni poziv možete preuzeti ovdje >>>>>

Download