• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.07.2019

Održana 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Završena je 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj i prema  Dnevnom redu, danas su bile 23 tačke na rasporedu. Prilikom usvajanja Dnevnog reda, ukinuta je tačka  Prijedlog Odluke o odobravanju proširenja postojećeg kioska „Mimo“ za proizvodnju pekarskih proizvoda u Ul. Aleja ljiljana, u vlasništvu Terzimehić Alise iz Maglaja, kao deveta tačka dodana  je Odluka o zatvaranju kolektivnog centra/naselja Omerdino polje kroz implementaciju projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja-Projekat CEB II“, te je Izvještaj o realizaciji programa sanacije lokalnih i nekategorisanih puteva za 2018. godinu preimenovan u Izvještaj o realizaciji Programa održavanja , sanacije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica u 2018. godini.

U nastavku rada, Općinsko vijeće je Informaciju o provedenim aktivnostima i procijenjenoj šteti tokom elementarne nepogode 13.05.2019. godine, Informaciju o tekućim aktivnostima vezano za groblje „Borik“u Maglaju i Informaciju o provedenoj obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području općine Maglaj - proljetna faza 2019. godine primilo k znanju.

Usvojene su slijedeće odluke: Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom „Saraj-milk“ d.o.o. Maglaj, radi oblikovanja građevinske parcele, Odluka o kupovini zemljišta koje je zauzeto asfaltnim putem u naselju Plane općina Maglaj (Begić Husein Adil), Odluka o davanju saglasnosti D.D. BH Telecom Sarajevo za polaganje podzemnog optičkog kabla, Odluka o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu općine Maglaj, Odluka o davanju saglasnosti JP „Elektroprivreda“ BiH d.d. Sarajevo podružnici „Elektrodistribucija“ Zenica, Odluka o ustupanju objekta Uzeirbegov konak na korištenje Javnoj ustanovi Dom kulture “Edhem Mulabdić” Maglaj, Odluka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnine, Odluka o dodjeli studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa sa područja općine Maglaj za akademsku 2018/2019. godinu kao i Opšti Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija sa područja općine Maglaj za akademsku 2018/2019. godinu. Zatim, usvojeno je i Rješenje o izuzimanju zemljišta od posjednika-korisnika Bajraktarević (Redžib) Fahrije iz Maglaja, Rješenje o izuzimanju zemljišta od suposjednika-sukorisnika Jusufbašić (Antun) Katice iz Maglaja i Salkić (Galib) Fikrete iz Maglaja, te  Rješenje o izuzimanju zemljišta od posjednika-korisnika Mulalić (Munir) Semira iz Maglaja.

Razmatrane su i tačke Dnevnog reda Stručna obrada zahtjeva „Geo-put“ Maglaj za davanje saglasnosti za gradnju eko asfaltne baze i Stručna obrada zahtjeva Ministarstva za prostorno uređenje promet i komunikacije i zaštitu okoline Zenica za davanje mišljenja u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg kompleksa „asfaltne baze“ investitora „DOBOJPUTEVI“ D.D. Doboj jug na lokalitetu Bistrica, općina Maglaj, te su doneseni slijedeći zaključci:

 -da se uputi dopis nadležnom ministarstvu i da se obustave sve radnje u izdavanju urbanističke saglasnosti do utvrđivanja konačnog mišljenja Općinskog vijeća,

-da se održi javna rasprava za oba prijedloga čiji će nosilac biti Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Maglaj sa obaveznim uključivanjem mjesnih zajednica,

-da se na javnu raspravu obavezno pozovu predstavnici investitora da prezentiraju svoje tehnološke norme, kao i predstavnike oba ministarstva,

-da se tehnološke specifikacije dostave Općinskim vijećnicima prije održavanja javne rasprave.

Na 29. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj usvojeni su i Izvještaj o realizaciji Programa održavanja , sanacije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica u 2018. godini, Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji Programa održavanja javne higijene i održavanja ulica i javnih površina u gradu Maglaju i u Novom Šeheru za 2018. godinu, Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji Programa održavanja gradskog zelenila, mokrog održavanja javnih površina i realizaciji mini projekata iz oblasti zaštite životne sredine za 2018.godinu, Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije sistema javne rasvjete na području općine Maglaj za 2018.godinu, kao i Izvještaj o utrošku sredstava i realizaciji projekta zbrinjavanje pasa lutalica i napuštenih pasa na području općine Maglaj za 2018.godinu

Nakon toga uslijedio je brifing načelnika općine između dvije sjednice, te vijećnička pitanja i inicijative.