• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.07.2019

Aktuelni i završeni infrastrukturni radovi na području općine Maglaj

 

 

AKTUELNI

*U MZ Ulišnjak su u toku radovi na presvlačenju postojećeg betonskog puta asfaltom prema Šipragama. Ova dionica se koristi i kao alternativni put u slučaju izlijevanja rijeke Bosne na regionalni put Maglaj-Zavidovići kroz Ulišnjak.

*Radi se na asfaltiranju puta u MZ Kopice na tri lokacije, ukupne dužine 200 metara. U narednim danima radit će se na rekonstrukciji putne infrastrukture u Čobama, Domislici, Strupini, Galovcu i Novom Šeheru.

 

 

ZAVRŠENI

*U MZ Čobe završeno je asfaltiranje puteva na dvije lokacije ukupne dužine 240 metara.

*Završeni su radovi na presvlačenju postojećeg betonskog puta asfaltom  Starom gradu-Moruša u dužini od 120 metara.