• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.07.2019

Javni konkurs za dodjelu javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/13 i 2/14) i člana 3. Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/18), Odbor za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona povodom 29. avgusta – Dana Zeničko-dobojskog kantona i to:
- Povelja Kantona i
- Plaketa Kantona.

II

Povelja Kantona dodjeljuje se stranim državljanima koji su se istakli naročitim zaslugama u davanju podrške pravednoj borbi za odbranu Bosne i Hercegovine od agresije, razvijanju međunarodne saradnje, razvijanju međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, humanosti i toleranciji među ljudima različite nacije, vjere, kulture i dr.
Plaketa Kantona dodjeljuje se kao priznanje fizičkim licima, privrednim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima građana ili drugim pravnim subjekatima za doprinos razvoju Kantona u oblasti privrede, nauke, medicine, sporta, društvenih djelatnosti i umjetnosti.

III

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju građani, jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove, političke organizacije, udruženja građana, fondacije i drugi organi i organizacije.

IV

Prijedlog treba da sadrži:
- ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove, vjerske
zajednice, udruženja građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog
priznanja,
- za koju vrstu javnog priznanja se predlaže,
- obrazloženje prijedloga,
- raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.

V

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja, dostaviti Odboru za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona, na adresu: Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica, zaključno sa danom 22.07.2019. godine, sa naznakom „Ne otvaraj“.

VI

Prijedlozi podneseni od neovlaštenih podnosilaca, izvan roka podnošenja ili ne budu u skladu sa tačkom II i IV ovog konkursa neće biti razmatrani.

 

Teskt Konkursa možete preuzeti ovdje