• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.07.2019

Općina Maglaj dobila certifikat BFC (Business Friendly Certificate)

U skladu sa odlukom Regionalnog savjeta BFC mreže od 20.6.2019. godine službeno je potvrđeno da općina Maglaj ispunjava kriterije Programa certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi prema važećem BFC SEE Standardu, Edicija III.
Ovom odlukom Općina Maglaj stiče pravo na korištenje naziva ''Povoljno poslovno okruženje – Business Friendly Municipality'' i pravo korištenja i isticanja zaštićenog znaka Certifikacije u naredne 3 godine.

Certifikacija podrazumijeva ispunjenje visokih standarda, tj. svojevrsnu garanciju da će postojeći privrednici, kao i potencijalni investitori, dobiti usluge i informacije na način koji olakšava poslovanje i aktivnosti koji spadaju u nadležnost lokalne samouprave.
Certifikat znači da je Općina Maglaj dokumentovala da su procesi i usluge koje sprovodi u svom radu u skladu sa kriterijumima koji su definisani kroz proces certifikacije.

BFC SEE pečat kvaliteta u kratkom roku postao je široko priznat pokazatelj efikasne lokalne administracije i povoljne investicione klime u jugoistočnoj Evropi.
U ime BFC mreže upućene su čestitke općinskom timu na efikasnom i profesionalnom odnosu i saradnji sa tehničkim sekretarijatom mreže, evaluatorima i verifikatorima tokom proteklih godinu dana.

BFC SEE Certifikat je veliko priznanje Općini Maglaj za brojne pozitivne procese koji su pokrenuti i realizirani proteklom periodu ali i podstrek da još snažnije i odlučnije nastavi sa politikom kontinuiranih poboljšanja i unapređenja svih oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.