• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.07.2019

“Kako se piše domovina”

U četvrtak, 4. jula 2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama JU Opća biblioteka Maglaj obilježen je početak realizacije projekta „Kako se piše domovina“ kojim se želi omogućiti djeci i mladima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu tokom godine, posebno tokom ljeta, da nauče ili obnove svoje znanje maternjeg jezika i domaće kulture, tradicije i običaja.

 

Naime, JU Opća biblioteka Maglaj, u saradnji sa Općinom Maglaj i uz svesrdnu podršku projekta „Dijaspora za razvoj“ će tokom ljeta realizovati ljetnu školu učenja maternjeg jezika kao jednog od osnovnih instrumenata očuvanja identiteta i kultura BiH-e, načina da se spozna zavičajna kultura i tradicija, te da se razumije historijski kontekst u kojem je nastala i razvijala se Bosna i Hercegovina i općina Maglaj. Osnovni ciljevi projekta su očuvanje maternjeg jezika djece i mladih u dijaspori, očuvanje veza prema domovini i zavičaju, te uvođenje novih javnih usluga i unaprijeđenje komunikacije sa domicilnom dijasporom općine Maglaj, a planirana ciljna grupa projekta su djeca i mladi od 5-17 godina.

Dodatna vrijednost projekta jeste da isti proizilazi iz operativnog plana društvenog razvoja Integrisane stategije razvoja općine Magla,j a sredstva za realizaciju ove značajne inicijative su obezbjeđena od strane projekta „Dijaspora za razvoj, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske“, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.