• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.06.2019

Poziv organizacijama civilnog društva sa područja općine Maglaj za učešće u izboru predstavnika u evaluacionoj komisiji u općini Maglaj

 

Općina Maglaj poziva organizacije civilnog društva koje imaju sjedište na području općine Maglaj, da učestvuju u glasanju za izbor člana evaluacione komisije ispred organizacija civilnog društva, a u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području općine Maglaj.

Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u općini Maglaj je objavljen na web stranici općine Maglaj 28. maja, te su organizacije imale mogućnost da prijave svoga predstavnika do 6. juna 2019. godine.

Do predviđenog roka, ukupno su se prijavila 2 kandidata, i to:

  1. Eldis Kusur iz Udruženja „Aktivista“
  2. Zumra Gušo iz SRD „Bosna“Maglaj

Prema pravilimau evaluacionoj komisiji ne smiju učestvovati članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijamacivilnog društva u okviru ovog javnog poziva. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik OCD koji je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

Organizacije civilnog društva sa područja općine Maglaj mogu glasati putem ovlaštenih predstavnika tako što će poslati elektronsku poštu na ferhat.bradaric@maglaj.bado 13. juna 2019. godine do 12:00 sati sa imenom odabranog kandidata.Glas će biti važeći samo ako je elektronska pošta pristigla sa službenog e-maila organizacije ili e-maila ovlaštenog predstavnika organizacije.Glasati mogu isključivo ovlašteni predstavnici organizacija civilnog društva sa područja općine Maglaj i to za samo jednog kandidata, princip je dakle jedna organizacija jedan glas.

Rezultati glasanja za izbor predstavnika civilnog društva u evaluacionoj komisiji će biti objavljeni na internet stranici općine Maglaj u petak, 14. juna 2019. godine. Sa odabranim kandidatom, predstavnicima UNDP-a (ReLOaD projekat) i predstavnicima Općine Maglaj će naknadno biti dogovoren termin evaluacije pristiglih projekata.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).