• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.09.2012

Razgovor načelnika općina Maglaj i Sabinov dao prve rezultate

Dragi prijatelju Mehmedu Mustabašiću,

vezano za naš razgovor prošle sedmice tokom festivala u Ćubuku, željeli bi da pošaljamo prijedlog za saradnju između Maglaja i Sabinova.
Po našim pretpostavkama ova saradnja bi bila uspješna za obe strane.
Mi imamo interesa za ove oblasti :
- kultura i sport
- razvoj grada
- izgradnja novih infrastruktura za transport i sl. , ekologija,..


Mi ćemo tražiti izvore finansiranja sa našeg nacionalnog nivoa ( IPA fondovi) a Vi u okviru svojih mogućnosti.

Dragi načelniče,
molim Vas da nam odgovorite i onda bi mogli pripremiti oficijelni prijedlog saradnje.

Srdačni pozdravi,

Peter Molčan, načelnik

Okrug Sabinov (Okres Sabinov) nalazi se u istočnoj Slovačkoj u Prešovskom kraju. U okrugu živi 55.351 stanovnik, dok je gustoća naseljenosti 114,36 stan/km². Ukupna površina okruga je 484 km².
Glavni grad okruga Sabinov je istoimeni grad Sabinov.