• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.05.2019

Održana 2. vanredna sjednica Općinskog vijeća Maglaj i nastavak 28. redovne sjednice

 

Danas je održana 2. vanredna sjednica Općinskog vijeća Maglaj sa predviđenom jednom tačkom dnevnog reda Konačni izvještaj o procijenjenoj šteti uzrokovanoj obilnim padavinama – poplave i klizišta dana 13.05.2019.godine koji je usvojen.

Redovna 24. sjednica Općinskog vijeća je održana 24. maja 2019. godine i nakon desete tačke dnevnog reda je prekinuta. Tada je Informacija nakon prirodne nesreće poplave-klizišta od 13.05.2019.godine na području općine Maglaj, uz preliminarni izvještaj o nastalim štetama primljena k znanju, kao i  Informacija o radu boračkih udruženja sa finansijskim izvještajem o utrošku sredstava dodjeljenih iz Budžeta Općine Maglaj OORVI, JOB, OPŠ I PB, Udruženje logoraša, Udruga HVO i Udruženje civilnih žrtava rata, te Informacija o stanju bezbjednosti za 2018. godine i Informacija o stanju bezbjednosti za prva tri mjeseca 2019. godine.

Također, tada su usvojene i slijedeće tačke: Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Maglaj za 2018. godinu, Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018. godinu, Program rada Općinskog pravobranilaštva za 2019. godinu, Rješenje o formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u vlasništvu Spahić ( Salim ) Rabije, Izvještaj JU „Dječiji vrtić“ za razdoblje 01.09.2017. do 31.08.2018. godine i Finansijski izvještaj 01.01.2018. do 31.12.2018. godine i Program rada boračkih organizacija za 2019. godinu. A na Odluku o formiranju cijena pijačnih usluga na gradskoj pijaci u Maglaju data je saglasnost.

Danas, kada je održan nastavak 28. redovne sjednice Informacija o stanju zaštite od požara na području općine Maglaj u 2018.godini, Informacija o planu upisa u osnovne i srednje škole na području općine Maglaj, Informacija o radu JU Gimnazija“Edhem Mulabdić“ za 2018.godinu , Informacija o radu MSŠ Maglaj za 2018.godinu, Informacija o radu „Prva osnovna škola“ Maglaj za 2018. godinu, Informacija o radu Osnovna škola „Maglaj“ Maglaj za 2018.godinu i Informacija o radu Osnovna škola“Novi Šeher“ Novi Šeher za 2018.godinu primljene su k znanju.

Nakon toga, održan je brifing načelnika općine između dvije sjednice i vijećnićka pitanja i incijative.