• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.09.2012

MILP - posao za 65 nezaposlenih osoba

Maglaj zajedno sa Fondom otvoreno društvo BiH realizuje radno intenzivni, MILP projekat.
Prilika je to da se sa Biroa za zapošljavanje angažuje 65 nezaposlenih osoba koje susrećemo na radilištima u gotovo svim dijelovima općine. Pozitivna iskustva pri realizaciji ovog projekta i iskazani interes angažovanih radnika, uputili su općinsku administraciju za planiranje sličnih programa i projekata i u narednim godinama pogotovo za angažovanje kategorija nezaposlenih lica, sa otežanim mogućnostima pronalaska zaposlenja.