• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.05.2019

#DijasporazaRazvoj: Usluga e-matičar i ljetna škola učenja maternjeg jezika za mlade dostupni za sve građane i građanke Maglaja iz dijaspore u 2019. godini

 

Općina Maglaj je prepoznala predstavnike dijaspore kao direktne korisnike administrativnih i informativnih usluga čime se nastoje ojačati komunikacija i partnerstvo s dijasporom kroz adekvatno pružanje javnih usluga u skladu s izraženim potrebama dijaspore.

Konkretne intervencije koje su do sada realizovane s Općinom Maglaj u saradnji s dijasporom i privatnim sektorom, kako kroz direktnu grant podršku tako i kroz druge zajedničke aktivnosti, rezultirale su uspostavljanjem ureda za dijasporu, rekonstrukcijom web stranice Općine Maglaj sa modulom za dijasporu i aplikacijom za registraciju dijaspore, organizacijom dva biznis foruma za dijasporu, te otvaranjem 33 radna mjesta kroz transfer znanja iz dijaspore. U prethodnih 12 mjeseci, općina Maglaj je registrovala 11,550 posjeta iz dijaspore na web stranici gdje je preko modula za dijasporu pruženo 16 komunikacijskih usluga članovima dijaspore, unutar ureda za dijasporu pruženo je 56 usluga članovima dijaspore, te su kroz organizaciju biznis foruma sa dijasporom okupljena 24 učesnika iz dijaspore i lokalne zajednice s ciljem iniciranja međusobne poslovne saradnje, što potvrđuje nastojanja općine da poboljša komunikaciju sa svojim građanima i reuspostavi povjerenje u organe jedinice lokalne samouprave.

Realizacija gore navedenih aktivnosti je podržana kroz projekat Dijaspora za razvoj, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH. Projektom se namjeravaju ojačati i ohrabriti jedinice lokalne samouprave da sa građanima i privrednicima iz dijaspora rade zajedno na razvoju svojih lokalnih zajednica.

U prostorijama Općine Maglaj, 17. maja 2019. godine, održan je informativni sastanak s predstavnicima projekta Dijaspora za razvoj s ciljem identificiranja potencijalnih mogućnosti općine za uspostavljanje i pružanje javnih usluga za dijasporu. Tokom sastanka, predstavnici općinske administracije prezentovali su plan saradnje sa dijasporom predstavnicima projektnog tima, na osnovu čega su izneseni konkretni prijedlozi za održavanje ljetne škole učenja maternjeg jezika za mlade iz dijaspore, te uspostavu e-matičara kao javne usluge koje će biti razmotrene za provedbu u 2019. godini.