• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.09.2012

Adnan Zahirović, zlatni student PMF Sarajevo boravio u Šapaniji

Maglajlija Adnan Zahirović, zlatni student Prirodno – matematičkog fakulteta Sarajevo, prisustvovao je 40-oj internacionalnoj konferenciji koordinacione hemije održanoj u Valenciji (Španija) od 09. do 12. septembra ove godine.
Podršku Adnanovom odlasku pružio je i općinski načelnik Mehmed Mustabašić.
“Osjećam se dužnim da Vas izvjestim da je interesovanje za naučni rad, koji je uradio istraživački tim Katerde za opću i anorgansku hemiju po vodstvom prof. Emire Kahrović, a čiji sam član, bilo veliko te imamo priliku da objavimo ovaj rad za jedan od najvećih američkih časopisa hemije”, naveo je Adnan u pismu zahvalnosti načelniku Mustabašiću.