• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.05.2019

Obavještenje iz KJD d.o.o. Maglaj

 

 

KJD d.o.o. Maglaj će u narednih nekoliko dana, počevši od danas 17.05.2019. godine, vršiti uslugu prikupljanja i odvoza krupnog otpada sa područja koja su u proteklom periodu obuhvaćena poplavom.

Lica kojima se izvrši odvoz krupnog otpada nisu dužna plaćati naknadu, te se ista pozivaju da ispred svojih stambenih i poslovnih jedinica, na adekvatnom prostoru, sakupe i pripreme krupni otpad koji je potrebno ukloniti.