• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.05.2019

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na Informativnom sastanku - Otvorenom danu i prvoj mentorskoj sesiji koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Maglaj

 

Projekat „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“ (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Maglaj objavljuje poziv za organizacije civilnog društva za učestvovanje na Otvorenom danu i prvom sastanak sa mentorom.

Otvoreni dan će biti održan 9. maja 2019. godine u periodu od 11,00 do 12,00 sati u Domu kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj. Ovo će biti prilika da se predstavnici zainteresovanih OCD-a jasnije upoznaju sa Smjernicama za aplikante Javnog poziva teInformacijama o čestim greškama koje su OCD pravile u predhodnom Javnom pozivu.

Prvi sastanak sa mentorom će biti organizovan takođe 9. maja 2019. godine u periodu od 12,00 do 16,00 sati u Domu kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj.

Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Maglaj. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).