• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.04.2019

Francuska ambasada u BiH: Novi pozivi za projekte civilnog društva

 

Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini objavljuje novi poziv za projekte namijenjen civilnom društvu. Članovi društava i inkubatora, prijavite do 28. aprila 2019. svoje projekte za budućnost Bosne i Hercegovine.

Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini, već treću godinu za redom, objavljuje poziv za projekte namijenjen civilnom društvu. U okviru procesa pridruživanja EU i kao nastavak Samita Zapadnog Balkana u Londonu, Francuska ambasada nudi svoju finansijsku podršku inovativnim i poticajnim projektima civilnog društva (NGO i inkubatori) u vezi sa slijedećim prioritetima :

-* 1. Podrška dobrom upravljanju i vladavini prava (transparentnost institucija, stvaranje kvalitetnih informacija, “e-gouvernement”);

-* 2. Podrška razvoju smart cities (poboljšanje kvalitete gradskog života i građanskog učešća, i razvoj inkluzivnog grada);

-* 3. Podrška prilagođavanju i ublažavanju posljedica klimatskih promjena i podrška održivom razvoju (zelena ekonomija, rad na podizanju svijesti i borbi protiv zagađenja i u korist očuvanja okoline);

-* 4. Podrška socijalnom poduzetništvu.

Posebno su dobrodošli projekti koji uključuju više prioriteta, ali to nije uslov. Projekti koji uključuju saradnju sa jednim ili više gradova, opština ili drugih lokalnih zajednica također su izuzetno poželjni. Projekti trebaju posvetiti pažnju pitanjima jednakosti spolova.

Prijava:

U prijavi se nalaze detalji u vezi sa kriterijima i modalitetima.

Pozivaju se zainteresovani NVO/inkubatori da popune prijavu u prilogu, na francuskom ili engleskom jeziku, i pošalju mejlom (robin.sauvade@diplomatie.gouv.fr) najkasnije do 28. aprila 2019. (krajnji rok za prijem do 13.00 sati) pod slijedećim nazivom “NAZIV NVO – POZIV ZA PROJEKTE 2019.”.

 

Selekcija projekata će se obaviti sredinom maja.