• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.03.2019

Nastavak 26. redovne sjednice Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59,60 i 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i ukazane potrebe, upućujem

 

POZIV ZA NASTAVAK SJEDNICE

 

Nastavak 26.redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, za ponedjeljak, 01.04.2019.godine u 12,00 sati u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj

 

DNEVNI RED

 

14. Program održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2019. godinu;  Download
15. Izvještaj o realizaciji „Strategije razvoja 2012-2020 godine revidirana za period 2018-2020.g.“ za 2018.godinu; Download
16. Akcioni plan implementacije „Strategije razvoja 2012-2020 godine – revidirana za period 2018-2020.g.“ za 2019.godinu;  Download
17. Zaključak za davanje saglasnosti Načelniku za produženje mandata članovima Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti na imovinu, naslijeđe i poklon i Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, do imenovanja novih Komisija.

- brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice

- vijećnička pitanja i inicijative