• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.09.2012

Općina Maglaj - u drugoj fazi ILDP-a

Nakon složenog i izuzetno zahtjevnog procesa odabira Općina Maglaj pozvana da uzme učešće u drugoj fazi ILDP-a u okviru komponente "Podrška participatornom i integriranom planiranju i upravljanju lokalnim razvojem i jačanje razvojnih partnerstava"
Druga faza ILDP-a predstavlja zajedničku inicijativu Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP BiH)i usmjerena je ka harmonizaciji sistema strateškog planiranja u BiH , putem vertikalne integracije strategije razvoja na lokalnom nivou sa strateškim dokumentima viših nivoa vlasti te dalje jačanje lokalne samouprave za strateško planiranje i upravljanje razvojem.
Svečano potpisivanje Memoranduma o razumjevanju je predviđeno 19. septembra 2012. godine u Sarajevu.