• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.09.2012

Nastavak projekta „Poboljšanje upravljanja otpadom u općinama Doboj i Maglaj“.

DOBOJ, 10. SEPTEMBRA /SRNA/ - Ambasador Češke u BiH Tomaš Sunjog uručio je danas gradonačelniku Doboja Obrenu Petroviću ključeve vozila za odvoženje otpada koje je isporučeno u okviru Projekta „Poboljšanje upravljanja otpadom u općinama Doboj i Maglaj“.

"Projektom koji finansira Vlada Češke sa oko 1.500.000 KM predviđena je izrada studija za saniranje postojećih i izgradnju regionalne sanitarne deponije u Doboju, te pronalaženje i saniranje divljih deponija na području općina Maglaj i Doboj, kao i edukacija stanovništva u tim općinama“, rekao je Sunjog koji je u Doboju prisustvovao tematskom sastanku o ovom Projektu.

On je podsjetio da je u Doboju prošle godine potpisan ugovor o saradnji između češke firme "Geotest“ sa sjedištem u Sarajevu i Lokalne akcione grupe - LAG u Doboju za realizaciju Projekta „Poboljšanje upravljanja otpadom u općinama Doboj i Maglaj“, koji će u narednom periodu po izgradnji regionalne sanitarne deponije u Doboju uključiti sakupljanje otpada na području 14 općina iz Republike Srpske i Federacije BiH, a među kojima su Doboj i Maglaj.

Sunjog je naglasio da je ovo jedan od najvećih projekata koji realizuje Vlada Češke u BiH.

Gradonačelnik Doboja Obren Petrović rekao je da su današnja isporuka vozila, kao i ranije isporučena različita oprema, veoma važni jer u mnogome doprinose bržoj izgradnji regionalne sanitarne deponije u Doboju za odlaganje otpadnog materijala sa prostora 14 općina ovog dijela Republike Srpske i Federacije BiH.

Do 15. decembra ove godine, u okviru Projekta, u Maglaju se očekuje dodatna oprema:
-drugi kamion za KJD Maglaj,
-6 velikih kontejnera (3 kom. po 10 m³ i 3 kom. po 5 m³)
-Određeni broj kontejnera od 120 litara za odvojeno prikupljanje otpada (ukupan broj će zavisti od cijene koštanja kontejnera).
-18 plastičnih kontejnera od 120 litara, za plastiku i papir, po 9 u Maglaj i Doboj – namjenjeni su za 4 šlole po 2 komada (od čega za 3 škole u gradu i 1 iz ruralnog područja).