• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.03.2019

Održana javna rasprava u okviru Projekta UNDP ReLOad

 

Danas je održana javna rasprava u maloj sali JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ u okviru Projekta UNDP ReLOad, gdje je pored predstavnika Općine Maglaj i organizacija civilnog društva prisustvovao i predstavnik UNDP Projekta ReLOad Emir Bašić.

Na dnevnom redu su bile slijedeće tačke:

*Prezentacija dinamike Javnog poziva za podršku projektima OCD u okviru ReLOaD-a

*Prijedlog tema i oblasti predstojećeg Javnog poziva za općinu Maglaj u ReLOaD Projektu za 2019. godinu definisane su kroz sljedeće tematske oblasti:

-Promocija kulturnih sadržaja, sa posebnom pažnjom na održavanje i sprovođenje aktivnosti i projekata koje imaju za cilj promociju i zaštitu kulturno-historijskog i tradicijskog naslijeđa i ruralnog razvoja;

-Uključivanje mladih kroz sportske aktivnosti, postizanje masovnosti, borba protiv poroka kod mladih i zaštita okoliša;

-Borba protiv siromaštva, zaštita ljudskih prava i prava manjinskih grupa, podrška osobama sa invaliditetom, organizovanje aktivnosti za osobe treće životne dobi i iznemogla lica, projekti suzbijanja maloljetničke delikvencije i sl. na području općine Maglaj.

ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD I, LOD II, LOD III i LOD IV Projekta), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja će biti ponuđena kao model za korištenje i u drugim zemljama Zapadnog Balkana.