• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.03.2019

Dan otvorenih vrata

 

U cilju unaprjeđenja  komunikacije između općinske administracije i  privrednika odnosno posredovanju u kontaktima privrednika sa predstavnicima drugih institucija na lokalnom nivou i višim nivoima vlasti, relevantnih za poslovanje privrednih subjekata, unapređenje konkurentnosti MSP i preduzetnika, rješavanje njihovih problema i otklanjanje administrativnih i drugih prepreka za njihovo poslovanje Općina Maglaj  uspostavlja dodatni vid komuniciranja kroz „Dan otvorenih vrata“ koji treba da omoguće direktnu komunikaciju i saradnju.

„Dan otvorenih vrata“ Općine Maglaj ima zadatak da poboljša i unaprijedi komunikaciju između privrednika i općinske administracije, da detektuje osnovne probleme sa kojima se privrednici susreću, te da se isti sistemski rješavaju u saradnji sa službama Općine i ostalim nadležnim organima a održati će se u  četvrtak, 07. marta 2019. godine, od 11:00 – 13:00 sati.

Prijave za zainteresirane privrednike se primaju na telefon 032 465 821 odnosno 032 465 823.

Dan otvorenih vrata za privrednike  će se organizovati kao redovna aktivnost, koji će biti u prilici da sa načelnikom općine, zajedno sa predstavnicima resornih službi, razgovaraju o pitanjima od važnosti za rast i razvoj  poslovanja.

Informacije o održavanju Dana otvoreni vrata i pozivi  će se redovno objavljivati na zvaničnoj web stranici Općine Maglaj, www.maglaj.ba.