• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.02.2019

Održan redovan sastanak Zdravstvenog savjeta Općine Maglaj

 

Održan je redovan, peti sastanak Zdravstvenog savjeta Općine Maglaj. Članovi Savjeta su ovom prilikom razmatrali na koji način se može pomoći i unaprijediti rad Udruženja dijabetičara općine Maglaj, da se njihovim članovima omogući besplatno mjerenje tromjesečnog šećera, ali i da se za sve oboljele organizuju predavanja o važnosti ishrane.

Također, Savjet je razmatrao o već pokrenutom projektu screeninga poremećaja rasta i razvoja među pedijatrijskom populacijom.

Na sastanku je istaknuta činjenica o izuzetnom angažmanu KJD Maglaj u zaštiti životne sredine, te donesena odluka da se članovi Savjeta ubuduće priključe svakom takvom projektu.