• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.09.2012

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za zasijane poršine pod kukuruzom

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 29. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2012. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:10/11), te na osnovu Programa poticaja za poljoprivrednu proizvodnju Općine Maglaj za 2012. godinu broj:04-24-1-1172/12 od 30.03.2012. godine i Odluke o usvajanju Programa poticaja za poljoprivrednu proizvodnju Općine Maglaj broj: 01-49-698/12 od 30.03.2012. godine, Općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za zasijane površine pod kukuruzom na području općine Maglaj.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE >>>Download

Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE>>> Download