• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.01.2019

REKOM | Konkurs za podršku projekata OCD

 

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u ime projektnih partnera, u okviru Projekta Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u, objavljuje KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U CRNOJ GORI, SRBIJI, BOSNI I HERCEGOVINI, MAKEDONIJI, KOSOVU, SLOVENIJI I HRVATSKOJ.

Možete predati svoje prijedloge projekata, koji treba da doprinesu jačanju perspektiva za pomirenje u regionu kroz utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, uključivanje civilnog društva i šire javnosti u napore usmjerene ka pomirenju i pamćenju, kao i podršci Inicijativi za REKOM.

Vaše prijedloge morate dostaviti na engleskom ili lokalnom jeziku, do 1. marta 2019. godine, a o rezultatima konkursa ćete biti obaviješteni okvirno do 15. marta 2019. godine.

Nakon objavljivanja rezultata slijedi potpisivanje ugovora.

Projektne aktivnosti moraju biti završene do 01. oktobra 2019. godine.

Za prijavu na konkurs, potrebno je ispuniti prijavni formular i formular za budžet.

Prije popunjavanja ovih formulara, pročitajte detaljne instrukcije – vodič.

 

 

Preuzeto sa: www.cgo-cce.org