• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.01.2019

Nacionalna fondacija za demokratiju

 

NED podržava projekte koji promoviraju političko i ekonomsko oslobođenje, jako civilno društvo, neovisne medije, ljudska prava i vladavinu prava.

NED-ov fleksibilan i efikasan program donacija ima mogućnost podrţati aktiviste/kinje u različitim situacijama, kao što su zemlje u tranziciji gdje je cilj demokratska konsolidacija, te autoritarne zemlje gdje je cilj liberalizacija i zaštita ljudskih prava.

NED je zainteresiran za podršku projektima lokalnih, nezavisnih organizacija sa nestranačkim programima koji žele:

- *promicati i braniti ljudska prava i vladavinu prava,

- *podržavati slobodu informacija i nezavisne medije,

- *jačati demokratske ideje i vrijednosti,

- *promicati odgovornost i transparentnost,

- *jačati organizacije civilnog društva,

- *jačati demokratske političke procese i institucije,

- *promicati građansko obrazovanje,

- *podržavati demokratsko rješavanje sukoba,

- *promicati slobodu udruživanja, i

- *jačati široko zasnovanu tržišnu privredu.

Svi predloženi projekti moraju biti u skladu s opštom svrhom rada NED-a kao što je navedeno u NED STATEMENT OF PRINCIPLES AND OBJECTIVES.

Veličina donacije ovisi o veličini i opsegu projekta, ali prosječna veličina granta je 50.000 USD za projekte sa trajanjem od 12 mjeseci.

Odluke o finansiranju se donose tromjesečno na osnovu odluke Odbora NED fondacije.

Osim evaluiranja kako se program uklapa u generalne ciljeve NED-a, Odbor razmatra i faktore kao što je hitnost programa, njegova relevantnost u odnosu na specifične potrebe i uslove u svakoj zemlji, te demokratska posvećenost i iskustvo aplikanta.

Naredni rok prijave projekata su 15. mart i 21. juni 2019. godine.

 

Preuzeto sa: www.ned.org