• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  24.01.2019

OBAVEZE GRAĐANA-ČIŠĆENJE SNIJEGA I LEDA NA JAVNIM POVRŠINAMA

 

 

S obzirom na nove sniježne padavine koje otežavaju kretanje vozila i pješaka, građani se podsjećaju na obaveze koje se u ovakvim situacijama odnose na njih, proistekle iz Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu ( „Službene novine Općina Maglaj“, broj 3/18 ), a sa kojima su javnim sredstvima informisanja upoznati i 07.01.2019. godine.

Radi podsjećanja, svi građani Općine Maglaj, vlasnici, odnosno korisnici stambenih objekata, kuća, stanova, javnih ustanova, vlasnici poslovnih prostora, preduzeća i ostali pravni subjekti i fizička lica obavezni su da vrše čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa površina oko svojih objekata kao i prilaznih puteva i staza koji povezuju javne površine i objekte kojima upravljaju ili koje koriste.

Pod naprijed navedenim, između ostalog, podrazumjeva se čišćenje, te održavanje trotoara uz zgrade, poslovnih prostora, kioska, prilaza kao i stepeništa.

Napominjemo da snijeg i led treba uklanjati sa svakom novom padavinom i redovno kontrolisati, održavati navedene prostore čistim kako bi se u zimskom periodu normalno vršilo odvijanje svih aktivnosti urbane sredine.