• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.08.2012

"Let`s Do It" - pilot akcija

U okviru projekta "Let`s Do It - očistimo zemlju za jedan dan" organizuje se pilot-akcija čišćenja korita rijeke Lješnice. Svi volonteri/ke i zainteresovani građani/ke će se okupiti u nedjelju, 26. augusta 2012. godine u 9:00 u Centralnom parku ispred Doma kulture odakle će se organizovano krenuti u Kopice i sa akcijom čišćenja početi u 10 sati.

Lets do it team