• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.12.2018

Održana Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih taksi

 

Danas je održana Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih taksi u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Prisutni su imali priliku iznijeti vlastite primjedbe i prijedloge, a svi koji žele pismenim putem iste mogu dostaviti do 28.12.2018. godine ( petak ) Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti putem Pisarnice Općine Maglaj ili na mail : opcina@maglaj.ba.