• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.12.2018

Održana prezentacija „Izrada, praćenje i implementacija strateških planova“

 

 

Danas je održana prezentacija „Izrada, praćenje i implementacija strateških planova“ u okviru LID projekta, a prisustvovali su Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić i predstavnici Općinske administracije.

Ovo je jedna od obaveznih aktivnosti koju nalaže Protokol o saradnji za lokalni razvoj,a koji je Općina Maglaj potpisala. Kroz prezentaciju predstavnica UNDP-a Rada Latinović istakla je korake za unapređenje cjelokupnog rada i implementacije strateških planova.

LID projekat je dio EU programa za lokalni razvoj i zapošljavanje koji predstavlja nastavak napora EU da pomogne ekonomski oporavak zemlje, doprinese stvaranju novih radnih mjesta i poboljšanju životnog standarda građana. Aktivnosti Programa će također doprinijeti ciljevima Reformske agende u BiH za poboljšanje poslovnog okruženja i ekonomske konkurentnosti.