• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.12.2018

Sutra Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih taksi

 

Na dvadesetoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj održanoj dana 04.12.2018.godine prihvaćen je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih taksi. Na istoj sjednici donesen je i Zaključak kojim se zadužuje Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću u pravu i društvene djelatnosti i Općinski načelnik  da u narednih 30 dana od dana održavanja sjednice OV organizuje JAVNU RASPRAVU na temu „Primjedbe i prijedlozi na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih taksi“.

Tokom Javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim Nacrtima, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije navedenog dokumenta.

Javna rasprava počinje teći od 10.12.2018. godine pa do 28.12.2018. godine.

Dana 19.12.2018.godine (srijeda) Javna rasprava bit će organizovana i u sali Općinskog vijeća Maglaj (zgrada JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“) sa početkom u 10,30 sati.

Do posljednjeg dana provođenja Javne rasprave, svi zainteresirani Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti svoje prijedloge na navedeni dokument mogu dostaviti i u pismenoj formi putem Pisarnice Općine Maglaj ili na mail : opcina@maglaj.ba.

Takođe, obavještavamo sve zainteresirane da Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih taksi, mogu naći na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, na Pisarnici, u kancelarijama Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti ili preuzeti OVDJE.