• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.12.2018

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja turizma i turističkih potencijala na općini Maglaj za period 2019. - 2024. godine

 

Općinsko vijeće Maglaj na posljednjoj 22. redovnoj sjednici Zaključak broj: 02-05-1-2685-7/18 od 04.12.2018. godine usvojilo je i istim zadužilo Službu za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva da organizuje i provede javnu raspravu na Nacrt dokumenta "Strategije razvoja turizma i turističkih potencijala na općini Maglaj za period 2019. - 2024. godine".

Javna rasprava je otvorena 60 dana i počinje teči od 04.12.2018. godine do 04.02.2019. godine. Dana 17.01.2019. godine (četvrtak) Javna rasprava bit će organizovana i u sali Općinskog vijeća Maglaj (Dom kulture ''Edhem Mulabdić'') sa početkom u 11,00 sati.

Također, obavještavamo građane općine Maglaj da će Općina u međuvremenu organizovati više tematskih javnih rasporava sa MZ-a, sportskim klubovima, udruženjima građana, udruženjima privrednika, a sve u cilju da se građani naše općine detaljnije upoznaju sa ovim dokumentom kako bi dobili kvalitetne primjedbe i sugestije na predloženi Nacrt Strategije.

Cilj javne rasprave o Nacrtu dokumenta "Strategije razvoja turizma i turističkih potencijala na općini Maglaj za period 2019. - 2024. godine" je da se doprinese njenom poboljšanju, kako bi Općina Maglaj zajedno sa Radnom grupom, na čelu sa prof. dr. Almirom Peštekom i doc. dr. Merimom Činjarević sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koja je radila na izradi dokumenta, dostavila Općinskom vijeću Maglaj odgovarajući Prijedlog dokumenta "Strategije razvoja turizma i turističkih potencijala na općini Maglaj za period 2019. - 2024. godine".

Na Javnu raspravu pozivaju se predstavnici udruženja građana, predstavnici sportskih klubova, mjesnih zajednica, privrednih društava, vlasnici radnji, predstavnici udruženja privrednika i svi ostali građani koji smatraju da mogu pomoći u procesu davanja primjedbi i prijedloga na Nacrt "Strategije razvoja turizma i turističkih potencijala na općini Maglaj za period 2019. - 2024. godine ". Tokom Javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim Nacrtom Strategije, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije ovog dokumenta.

Do posljednjeg dana provođenja Javne rasprave, svi zainteresirani Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva svoje prijedloge na navedeni dokument mogu dostaviti u pisanoj formi putem Pisarnice Općine Maglaj ili e-mailom na: opcina@maglaj.ba

Nacrt Strategije dostupan je u Općini Maglaj kancelarija broj 40, a možete preuzeti i OVDJE.