• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.12.2018

Maglajlije među najboljim studentima u FBIH

 

Najboljim studentima sa svih javnih univerziteta u Federaciji BiH, njih 71, ministrica Elvira Dilberović uručila je zaslužena priznanja za postignute rezultate u akademskom obrazovanju, ali i drugim aktivnostima. Među nagrađenima su i tri studenta iz Maglaja.

 

- ŠAHZUDIN MAHMIĆ, Fakultet informacionih tehnologija Mostar sa prosjekom 9,0

- JASMIN ĆATIĆ, Građevinski fakultet Sarajevo sa prosjekom 9,0

- SAMIR USTALIĆ, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla sa prosjekom 9,5

 

Najbolje studente nominirali su fakulteti koji djeluju u sastavu javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH - univerziteti u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Bihaću te Univerzitet "Džemal Bijedić" i Sveučilište u Mostaru. Nagrađeni su dobili ružu, plaketu i jednokratnu novčanu nagradu od 1.200 KM.