• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.12.2018

POZIVNICA ZA „SUSRET OPĆINSKOG NAČELNIKA SA DIJASPOROM“

 

Susret je podržan kroz projekat Dijaspora za razvoj, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.