• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.11.2018

Obavijest o izradi baze podataka i poziv za registraciju

U cilju jačanja veza i uspostavljanja i unaprijeđenja saradnje sa građanima općine Maglaj koji žive i rade u inostranstvu, Općina Maglaj je pokrenula aktivnosti registracije u bazu podataka građana općine Maglaj koji privremeno ili trajno borave u inostranstvu.
Ponosni smo što su Maglajlije istaknuti građani u državama boravka, a neki su napravili uspješne karijere na poslovnom, sportskom, naučnom i kulturnom planu, te su Maglajlije uspješni doktori, profesori, naučnici, poduzetnici, sportaši, glumci i prije svega marljivi i stručni radnici koji u srcu nose svoj Maglaj i svoje porijeklo, i predstavljaju najbolje promotore Maglaja u koji se uvijek rado vraćaju i posjećuju svoj grad za vrijeme praznika i godišnjih odmora.
Dosadašnja iskustva ukazuju na činjenicu da veliki broj građana općine Maglaj koji žive i rade u inostranstvu, žele realizirati svoje potrebe i inicijative te ostvariti saradnju sa matičnom općinom ili svojim kompetncijama dati svoj doprinos u razvoju općine.
Cilj ove baza podataka je stvaranje preduslova za kreiranje politika i programa za intenzivniju saradnju sa predstavnicima domicilne dijaspore kao i uključivanje naših sugrađana u procese planiranja i donošenja odluka a sve za ljepši, bolji i perspektivniji Maglaj.
Za ostvarivanje bolje saradnje i unaprjeđenje komunikacije Općina Maglaj će sačiniti bazu podataka građana općine Maglaj koji žive i rade u inostranstvu sa podacima koji se prikupe na dobrovoljnoj osnovi i isti će se koristiti od strane ovlaštenih lica Općine Maglaj za intenziviranje i podizanje komunikacije sa svojim sugrađanima na viši nivo.
Na zvaničnoj web stranici općine Maglaj, www.maglaj.ba, postavljen je obrazac za on-line registraciju u bazu podataka.
Registracija je moguća i u šalter Sali Općine Maglaj direktnim popunjavanjem upitnika sa osnovnim podacima.
Smatrajući da je unaprijeđenje komunikacije prvi i najbitniji korak za ostvarivanje saradnje, pozivamo vas da se registrujete u bazu podataka građana općine Maglaj koji žive i rade u inostranstvu odnosno bazu podataka dijaspore općine Maglaj i na taj način zajedno kreiramo Maglaj po mjeri svih njegovih stanovnika.