• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.11.2018

ODRŽANA EDUKACIJA O USPJEŠNOJ PRIMJENI MODELA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

 

Predstavnik Ministarstva privrede ZDK u saradnji sa stručnim konsultantima kompanije ConVita d.o.o. danas su u sali Općinskog vijeća Maglaj održali edukaciju koja predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih ka obrazovanju i stručnom usavršavanju javnih tijela sa područja ZDK za primjenu modela javno privatnog partnerstva (JPP).

Na današnjoj edukaciji su učestvovali uposlenici Općine Maglaj, te direktori i uposlenici javnih ustanova i javnih preduzeća.

Kroz saradnju sa projektom unapređenja lokalnog razvoja (GOLD), kojeg je finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA), Zeničko dobojski kanton je u ljeto 2016.godine donio novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Konsultacije koje se provode u okvirima ovog Zakona imaju zadatak usmjeravanja javnih tijela ka ispravnoj i krajnje efikasnoj primjeni modela JPP-a.

„Edukacije se sastoje iz dva dijela. Prvi dio je teoretski, a danas smo tu u Maglaju kako bismo održali drugi dio. Zadatak današnjih konsultacija je pripremanje lokalne zajednice za katalog projekata JPP-a za 2019.godinu kako bi imali kvalitetne rezultate. Cilj je kraće upoznavanje sa zakonskim okvirom ZDK-a koji se tiče JPP-a, pružanje pomoći pri sagledavanju i uvrštavanju novih ideja u katalog. Do sada imamo 26 potencijalnih partnera, a trenutno radimo na 8 projekata JPP-a“, izjavio je pomoćnik ministra privrede ZDK, Osman Buza.