• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.11.2018

Održana obuka vijećnika Općinskog vijeća Maglaj na temu: "Uključenje građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na lokalnom nivou"

 

U sali Općinskog vijeća Maglaj, a u organizaciji Saveza općina i gradova FBIH održana je obuka vijećnika Općinskog vijeća Maglaj na temu : "Uključenje građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na lokalnom nivou" gdje su prisustvovali i predstavnici Općine Maglaj, te Komisije za pitanja mladih.

Ova obuka se održava u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije- ReLOaD koji provodi UNDP, finansira EU, a jedna od jedanaest partnerskih JLS iz FBIH je i Općina Maglaj.

Predavač dr.sci Muamer Hodžić je na konkretan način pokazao važnost uključivanja građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou, te predstavio mogućnosti za povećanje zainteresiranosti  istih.

U diskusije su se uključili svi prisutni, a predsjedavajuća Općinskog vijeća Svjetlana Zamboni i dopredsjedavajući Općinskog vijeća Maglaj Hajrudin Fermić naveli su nekoliko primjera dobre prakse unutar općine Maglaj gdje je upravo učešće građana rezultiralo donošenjem određenih odluka.