• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.08.2012

Poziv EU za podnošenje projektnih prijedloga

POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Promoviranje konkurentnosti kroz podizanje kapaciteta ljudskih resursa vezanih za zapošljavanje

Iznos sredstava :
Min. € 60.000, max. 100.000 po projektnom prijedlogu
(učešće aplikanta od 15% do 50% od traženog iznosa)
Rok za podnošenje 3. septembar 2012. do 16:00 sati

Delegacija Evropske unije u Bosni  i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata u vezi  sa projektom pod nazivom  'Promovisanje konkurentnosti putem povećanja kapaciteta  zapošljavanja  ljudskih  resursa' u  Bosni i
Hercegovini koji se finansira iz Instrumenta za predpristupnu pomoć 2009 za Bosnu i Hercegovinu.

Poziv je namijenjen slijedećim pravnim licima neprofitnog tipa:
obrazovnim institucijama kao što su škole ili škole uvezane u mreže, visokoškolskim obrazovnim institucijama i drugim
obrazovnim ili istraživačkim institucijama, privrednim komorama, udrugama poslodavaca, strukovnim udrugama,
pedagoškim institutima, institutima za obrazovanje, obrazovnim agencijama, agencijama za ekonomski razvoj,
agencijama rada i zapošljavanja, nevladinim organizacijama i međuvladinim organizacijama na međunarodnom nivou.
Kompletna dokumentacija za prijavu projekata se može dobiti na slijedećoj adresi:
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Sektor za ugovore i finansije, Sekcija nabavki
Skenderija 3a, 71000 Sarajevo
ili na web stranicama:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
i
www.europa.ba