• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.11.2018

Predstavnici UNDP-a u obilasku korisnika Programa oporavka od poplava i klizišta 2014.

 

 

Predstavnici UNDP-a BiH sa predstavnicima Općine Maglaj posjetili su korisnike Programa oporavka od poplava i klizišta 2014. i tom prilikom na terenu je potpisana specifikacija građevinskih radova sa četiri porodice iz Krsnog Polja, Bijele Ploče, Kosove i Maglaj grada.

Također, radovi na izgradnji deset stambenih objekata u okviru navedenog projekta idu u skladu sa planiranim.

Projekat za oporavak od poplava finansira Evropska unija, u saradnji sa vladama entiteta, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA), Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i partnerskim opštinama i gradovima. Projekat predstavlja nastavak aktivnosti sanacije šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama koje su BiH pogodile 2014. godine. Projekat pomaže trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva u poplavljenim područjima, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru.