• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.11.2018

Svjetska banka odobrila 32 miliona dolara za investicije u energetsku efikasnost u BiH

 

Finansiranje je namijenjeno ulaganjima u renoviranje škola i bolnica širom BiH, što uključuje čistije i efikasnije grijanje, bolju izolaciju, bolje osvjetljenje i sveukupno poboljšanje uslova u objektima.

Svjetska banka je u srijedu odobrila novo finansiranje u iznosu od 32 miliona američkih dolara za investicije u energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini. Ova sredstva predstavljaju dodatak na prethodni paket od 32 miliona američkih dolara, koji je Svjetska banka odobrila u martu 2014.

- Finansiranje koje je Svjetska banka osigurala za energetsku efikasnost namijenjeno je ulaganjima u renoviranje škola i bolnica širom BiH, što uključuje čistije i efikasnije grijanje, bolju izolaciju, bolje osvjetljenje i sveukupno poboljšanje uslova u objektima. U BiH je u okviru prvobitnog projekta već obnovljeno preko 60 škola i bolnica. Time su pruženi bolji uslovi za učenje djeci u školama i za oporavak pacijentima u bolnicama. Od renoviranja ovih objekata, direktne koristi je ostvarilo preko 500.000 učenika i pacijenata, saopćeno je iz Svjetske banke.

Istovremeno, u renoviranim objektima je potrošnja struje smanjena i do 60 posto, što je rezultiralo ukupnim uštedama od preko 512.000 MWh. To odgovara smanjenju emisije ugljen dioksida (CO2) od 189.000 metričkih tona, što je ekvivalent CO2 zagađenju koje proizvodi oko 2.000 automobila.

BiH koristi mnogo više energije od drugih zemalja Evrope. Polovina te energije se troši u zgradama, obzirom da one trebaju više energije po kvadratu u poređenju s drugim zemljama u sličnim klimatskim zonama. Razlog tome su jednostavni nedostaci, poput loše izolacije, zastarjelih sistema grijanja i neadekvatnog osvjetljenja.

- Širom BiH se tokom zime mnogi javni objekti ne griju dovoljno zbog velikih troškova grijanja. Hladne škole i bolnice predstavljaju loše okruženje za učenje za djecu i loše okruženje za oporavak pacijenata. Ovom investicijom poboljšavamo uslove u školama i bolnicama u BiH, rekao je Emanuel Salinas, šef ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini i dodao:

- Najveći prioritet su nam dobrobiti učenika i pacijenata, ali ove investicije daju i dodatne koristi, uključujući i značajno smanjenje računa za električnu energiju i smanjenje zagađenja zraka tokom zime. Do sada smo ostvarili jako dobre rezultate, ali ostalo je još dosta toga da se uradi.

U BiH ima skoro 7.600 javnih zgrada za koje su potrebne investicije u energetsku efikasnost procijenjene na 350-510 miliona eura.

- To ilustrira veličinu izazova koji je pred nama. Kao odgovor na to, ovaj projekt ima za cilj, ne samo poboljšanje stanja u određenim školama i bolnicama, već i uspostavljanje mehanizma kojim se mogu mobilizirati dodatna sredstva (javna i privatna), koja bi se koristila za dalje finansiranje renoviranja većeg broja objekata, stoji u saopćenju.