• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.10.2018

EU4Business: 16 miliona eura za konkurentniju i inovativniju ekonomiju u BiH

 

Privatne firme, poljoprivrednici i poduzetnici imat će priliku za još jedan finansijski poticaj zahvaljujući projektu Evropske unije ‘EU4Business’ vrijednom 16,1 miliona eura.

Za direktnu finansijsku podršku firmama predviđeno je 10 miliona eura, od čega 4,5 miliona za izvozno orijentirane sektore, 3 miliona za poljoprivredno-prehrambeni sektor, 1,5 miliona za turizam i 1 milion za poduzetništvo.

Firme će moći aplicirati za podršku putem javnih poziva koji će biti objavljeni na stranici Delegacije EU u BiH. Institucije Bosne i Hercegovine također će dobiti tehničku pomoć u sklopu projekta kako bi razvile mjere podrške za razvoj privatnog sektora.

Ovaj projekat dio je širih napora EU da podrži lokalni ekonomski razvoj u BiH i nadovezat će se na rezultate druga dva projekta EU – Posjete lokalnim zajednicama i Inicijativa za lokalnu vlast.

 

O EU4Business projektu:

Mikro, male i srednje firme u Bosni i Hercegovini imaju potencijal da stvaraju nova zaposlenja i potaknu ekonomski rast. U cilju jačanja kapaciteta BiH koji će stimulisati ekonomski rast i zapošljavanje, projekat Europske unije EU4Business podržava razvoj konkurentnosti i inovativnosti u izvozno orijentisanim sektorima, turizmu, poljoprivredi i ruralnom razvoju i poduzetništvu.

Ukupno 10 miliona eura namijenjeno je putem dodjele bespovratnih sredstava za razvoj privatnog sektora u BiH

Direktni korisnici su firme, farmeri i poduzetnici. EU4Business projekat će im omogućiti da bolje iskoriste svoje potencijale i postignu bolju konkurentnost na domaćem i stranim tržištima, putem finansijske i tehničke pomoći.

Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, u razdoblju od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

EU4Business projekat vrijedan je 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura).

 

Više informacija možete dobiti na web stranici: www.eu4business.ba