• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.08.2012

Pozivi Federalnog zavoda za zapošljavanje

Federalni zavod za zapošljavanje je 9.8.2012. godine na svojoj internet stranici (www.fzzz.ba) objavio javne pozive za učešće u programima aktivne politike zapošljavanja: Programu sufinansiranja zapošljavanja „Prilika za sve“, Programu sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba „Omladinsko poduzetništvo“ i Programu zapošljavanja povratnika u 2012. godini.

Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da posjete internet stranicu Federalnog zavoda za zapošljavanje i da se upoznaju sa sadržajem javnih poziva u meniju Aktuelni projekti te, ako su zainteresirani, da se prijave za učešće u realizaciji tih programa.
Također, objavljen je i javni poziv općinama koje raspolažu odgovarajućom infrastrukturom i kapacitetima za uspostavljanje funkcionalnih inkubatora za „Start up“ poduzetnike da iskažu zainteresiranost za učešće u pilot projektu „Sistem integriranih centara zainkubirani razvoj i konsalting”.

Osnovni cilj Programa sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba "Omladinsko poduzetništvo" je poticanje samozapošljavanja 70 mladih osoba, sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, sufinansiranjem troškova pokretanja i održavanja vlastitog biznisa tokom prve godine poslovanja. Javni poziv za učešće u Programu je objavljen 9.8.2012. godine.

Program sufinansiranja zapošljavanja "Prilika za sve" se realizuje s ciljem zapošljavanja što većeg broja osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, sa posebnom socijalnom i rodno osjetljivošću, radi jačanja njihove konkuretnosti na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti te stvaranja uslova za sticanje prvog radnog iskustva. Javni poziv za učešće u Programu je objavljen 9.8.2012. godine.

Program zapošljavanja povratnika u 2012. godini se realizuje s ciljem poticanja zapošljavanja povratnika sa evidencije nezaposlenih osoba, čije je zapošljavanje otežano zbog brojnih faktora koji ih svrstavaju u kategoriju teže zapošljivih osoba, radi jačanja njihove konkuretnosti na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, a time i održivosti povratka na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Javni poziv za učešće u Programu je objavljen 9.8.2012. godine.

Osnovni cilj Projekta Sistem integriranih centara za inkubirani razvoj i konsalting je obezbijediti potencijalnim poduzetnicima – korisnicima inkubatora osnovne preduvjete za pokretanje i održavanje vlastitog biznisa tokom prve godine poslovanja.