• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.10.2018

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, programa održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invalidite

 

Fond za profesionalnu rehablitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) je, na osnovu Odluke Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica,  programa održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2018. godini, broj:01-05-5-9143/18 od 20.09.2018. godine, raspisao Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, programa održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2018. godini.

Predmet Javnog poziva je izbor programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom (LOT II, LOT III i LOT IV), koji će sudjelovati u raspodjeli sredstava Fonda za finansiranje/sufinansiranje programa u 2018. godini.

Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom Javnom pozivu je 2.187.254,00 KM,  raspoređenih na tri LOT-a prema oblastima na koje se programi odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba s invaliditetom, kako slijedi:

- LOT II: Za finansiranje/sufinansiranje programa za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica – 1.187.254,00 KM;

- LOT III: Za finansiranje/sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom – 300.000,00 KM;

- LOT IV: Za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe s invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona –  700.000,00 KM.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana zaključno sa 24.10.2018. godine.

Cijeloviti tekst Javnog poziva, kao i aplikacioni obrasci za prijavu, mogu se preuzeti na službenoj internet stranici Fonda: www.fond.ba i u prostorijama Fonda, ul. Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo.

Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzimati u razmatranje.