• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.10.2018

FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM: Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2018.

 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) je na osnovu Odluke Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini br. 01-05-5-9146/18 od 20.09.2018. godine, raspisao Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava Fonda u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom.

Osnovni iznos novčanog stimulansa koji se dodjeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi s invaliditetom je 7.000,00 KM, a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti po jednoj osobi je 15.750,00 KM, u zavisnosti od procenta invalidnosti i perioda zapošljavanja.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana zaključno sa 24.10.2018. godine.

Cijeloviti tekst Javnog poziva, kao i aplikacioni obrasci za prijavu, mogu se preuzeti na službenoj internet stranici Fonda: www.fond.ba i u prostorijama Fonda, ul. Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo.

Nepotpune, neblagovremene i neodgovarajuće prijave neće se uzimati u razmatranje.