• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.10.2018

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju jagodičastog voća (malina, kupina, jagoda)

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2018. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj:13/17), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2018. Godinu (Sl.novine Općine Maglaj”, broj:3/18), Općinski načelnik o b j a v lj u j e

 

Javni poziv

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju jagodičastog voća (malina, kupina, jagoda)

 

 

1.PREDMET POZIVA

Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju jagodičastog voća (malina, kupina i jagoda) na području općine Maglaj u 2018.godini.

Poticajna sredstva su opredjeljena za poljoprivredne proizvođače koji imaju zasnovanu proizvodnju jagodičastog voća od 1 dunuma i više na područja općine Maglaj, i koji su ubrane količine predali registriranom otkupljivaču. Rok za podnošenje zahtjeva je do 26.10.2018. godine.

*Podrška za navedenu proizvodnju iznosi od 0,10 do 0,15 KM/kg

*Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, ovisno o broju zaprimljenih i odobrenih zahtjeva).

 

2.PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

a) Poljoprivrednici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis i imaju prijavljenu proizvodnju u Registru poljoprivrednih gazdinstva i Registru klijenata i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

b) Individualni poljoprivredni proizvođači koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava i Registar klijenata na svom ili zakupljenom zemljištu od fizičkih lica, vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

 

VRSTE POTICAJA , KRITERIJI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

VRSTA POTICAJA: Proizvodnja jagodičastog voća  (malina, kupina, jagoda)

KRITERIJI: Zasnovana proizvodnja jagodičastog voća na 1 dunumu i više na području općine Maglaj, na vlastitom ili zakupljenom zemljištu, predane količine kod registriranog otkupljivača.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. Zahtjev,
  2. Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK),
  3. Lista korištenja zemljišta iz RPG/RK.
  4. Dokaz o vlasništvu nad parcelom ili ugovor o zakupu/korištenju zemljišta na kome je zasnovana proizvodnja, ukoliko se isti dokaz ne nalazi već u dosijeu RPG-a i RK-a,
  5. Dokaz o predanoj količini od strane registriranog otkupljivača.
  6. Potvrda o aktivnom tekućem računu.

 

3.PROVEDBA POSTUPKA

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola Općine Maglaj, Općinskom načelniku – Komisija za poticaje.

Ispunjenost kriterija utvrdit će Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 26.10.2018 . godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.